Menu Close

Impressum

NAZIV TVRTKE: Dobit d.o.o.

SJEDIŠTE: Perci 9A, 52465 Perci, Tar, Hrvatska
OIB: 94528040230
TELEFON: + 385 (0) 99 3026788
E-MAIL: info@dobit.com.hr

BANKA: Zagrebačka banka d.d. Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
IBAN: HR3723600001102640414
SWIFT: ZABAHR2X

Društvo je upisano pri Trgovačkom sudu u Pazinu pod matičnim brojem subjekta MBS: 4794559
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

UPRAVA DRUŠTVA: Snježana Gutbier-Vidović, Direktorica